Windows 10 na elke update weken traag

Joined
Jun 22, 2023
Messages
1
Reaction score
0
Goedemorgen,

Iedere keer als er een update komt van Windows 10 wordt mijn laptop zeer traag.
Opstarten heel langzaam, mail binnenhalen heel traag en regelmatig hangt de outlook van office 365 vast.
Ook internet is dan zeer traag, laadt foto's niet in etc.
Dit duurt soms wel 4 weken en dan opeens werkt alles weer normaal.
Het is zeer irritant, ben in staat om een nieuwe laptop te kopen maar weet dat het na een aantal weken opeens weer goed werkt.
Mijn laptop is niet geschikt voor windows 11.

Op 9 juni is update KB5025367 Cumulatieve update preview voor .NET Framework 3.5, 4.8 en 4.8.1 voor Windows 10 versie 22H2 geïnstalleerd en sindsdien is het weer zo traag.

Wie heeft voor mij de oplossing?
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top